افزایش فروش

85,000 تومان

Continue Shopping

 

افزایش فروش

هرچه خط کسب‌وکار شما باشد، رشد درآمد به احتمال زیاد یک هدف کلیدی است. فروش محصول بیشتر از یک دوره به مرحله بعدی نشان می‌دهد که شما مشتریان بیشتری را جذب می‌کنید و در نتیجه شانس بهتری برای حفظ کسب‌وکار خود دارید. محاسبه درصد افزایش در فروش در طول دو یا چند دوره می‌تواند به شما کمک کند تا رونده‌ای درآمد را تشخیص دهید. این یک معیار کلیدی برای درک این مساله است که آیا تقاضا برای محصولات یا خدمات شما در آینده افزایش خواهد یافت.

اندازه گرفتن را دوست داشته باشید

 

برای محاسبه درصد افزایش فروش، شما می‌توانید ارقام فروش را برای یک دوره با ارقام فروش برای یک دوره مشابه مقایسه کنید. واژه کلیدی در اینجا قابل‌مقایسه است شما باید دو دوره تقریبا مساوی را مقایسه کنید یا نتایج شما تحریف خواهد شد. دوره‌های مشترک عبارتند از:

 

سال حسابداری فعلی در مقابل سال حسابداری قبلی.

مثلا ماه جاری در مقابل ماه قبل، برای مثال، می ۲۰۱۸ در مقابل آوریل ۲۰۱۸.

ربع فعلی در مقابل ربع ساعت قبل.

یک ماه یا ربع از سال جاری در مقابل همان دوره برای سال حسابداری قبلی، به عنوان مثال، Q [ ۲ ] در سال ۲۰۱۷ در مقابل Q [ ۲ ] در سال ۲۰۱۸.

 

شما می‌توانید هر زمانی را که دوست دارید انتخاب کنید چون این یک پایه خوب برای مقایسه است. برای مثال، کسب و کاره‌ای فصلی اغلب می‌خواهند بدانند که یک ربع فعلی در سال گذشته به یک چهارم مشابه مقایسه می‌شود. برای مثال، مقایسه یک دوره فروش در فصل پایین در برابر دوره فروش در فصل بالا مفید نخواهد بود چون این باعث انحراف نتایج شما می‌شود.

استفاده از فرمول

 

برای محاسبه درصد افزایش فروش، به اضافه ارقام درآمد خالص فروش برای دو دوره می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

 

(فروش خالص این دوره فروش خالص قبل از فروش خالص)/ فروش خالص قبل از ۱۰۰

 

فروش خالص برابر با کل رسیده‌ای فروش (فروش ناخالص)من‌های بازگشت مشتری، تخفیف و allowances برای کالاهای معیوب است. در اظهارنامه درآمد company’s می‌توانید رقم فروش خالص را پیدا کنید.

برچسب: , , , , , ,