حالت شب
text hidden

15 قانون کارما که در زندگی معجزه می کند

15 قانون کارما که در زندگی معجزه می کند
11266 بازدید
زمان مطالعه : 5 دقیقه

15 قانون کارما

در این مقاله 15 قانون کارما را بررسی می کنیم که می تواند زندگی شما را متحول کند.

1- قانون تشابه و کارما : «هرچه بکارید، برداشت می‌کنید»

تعریف سادۀ قانون تشابه این است که افکار و اعمال ما عواقبی دارند، خوب یا بد.

اگر آرامش، عشق، هماهنگی، رونق و غیره را طلب کنیم، باید همسو با آن‌ها رفتار نماییم. این قضیه را با عنوان «قانون علت و معلول» نیز می‌شناسند.
همچنین انرژی‌ حاصل از فکر و عملی که ما به این دنیا وارد می‌کنیم، عواقب آنی یا غیر آنی به دنبال خواهد داشت. طبق قانون کارما کائنات همان چیزهایی را به شما بازمی گردانند که شما به کائنات هدیه داده اید.
برای داشتن چیزهایی که خواهانش هستید، باید خودتان همان چیزها را داشته باشید و به کائنات ارائه کنید.

2- قانون آفرینش و کارما : «آنچه که طلب می‌کنیم، از طریق مشارکت حاصل می‌گردد.»

زندگی‌ پیرامون شما و هر آنچه که در دنیای خودتان مشاهده می کنید، توسط نیات خود شما پدید آمده است. از آن‌جا که ما با جهان هستی یکی هستیم، نیات ما تکامل آفرینش را تعیین می‌کنند و طبق قانون کارما از آن‌جا که آنچه ما در پیرامون خود داریم به بخشی از ما تبدیل می‌گردد، وظیفۀ ماست که مطمئن شویم پیرامون ما با امیالمان هماهنگ است.
3- قانون تواضع و کارما : «نپذیرفتن آن‌چه که هست منجر به استمرار آن‌چه که هست می‌شود.»

پذیرش، یک ویژگی مثبت در وجود هر فردی است به زبان ساده، به منظور تغییر وضعیت کنونی، ابتدا باید آن را بپذیریم.

اگر چیزهایی که هم اکنون می بینیم را دشمن خود تلقی می کنیم و چیزها و کسانی هستند که خصوصیات منفی دارند یعنی خود ما نیز بر درجات بالایی از جهان هستی متمرکز نیستیم و آن خصوصیات منفی درون خود ماست و اگر به جای ایجاد تغییر در مسائل منفی بر خود مسائل منفی تمرکز کنیم، در نقطۀ صفر درجا خواهیم زد. دوستان این اصل و قانون کارما را من خیلی دوست دارم و تصور می کنیم تنها «پذیرش» شرایط کنونی راز موفقیت و پیشرفت افراد موفق جهان است.

4- قانون رشد و کارما : «رشد ما فراتر از هر شرایطی است.»

تنها چیزی که ما بر آن کنترل داریم، خودمان است.

اقدام و عملی که پس از انگیزه شکل می‌گیرد، شرایط مثبت یا منفی را در زندگی ما رقم می‌زند. تغییر حقیقی فقط زمانی رخ می‌دهد که متعهد شویم آن‌چه که در قلبمان هست را تغییر دهیم.

طبق قانون کارما برای رشد و تعالی خویش، باید خودمان را تغییر دهیم، نه شرایط و چیزهای پیرامونمان را.

کارما می گوید: دنیای تو زمانی تغییر می کند که خود تو تغییر کنی.

5- قانون مسئولیت و کارما : «زندگی ما نتیجه کارهای خودمان است، نه چیز دیگری.»

هنگامی که در زندگی ما آشوب وجود دارد، اغلب به این دلیل است که درون خودمان آشوب است. اگر می‌خواهیم زندگی خودمان را تغییر دهیم، باید چارچوب ذهنی و پیرامون خود را عوض کنیم.

ما باید مسئولیت هرآنچه در زندگیمان وجود دارد را بپذیریم و براساس قانون کارما بپذیریم هر آنچه در پیرامون ما وجود دارد انعکاس درون خود ماست.
6- قانون پیوندو کارما : «همه چیز در جهان هستی به هم پیوسته است، از چیزهای کوچک گرفته تا بزرگ»

گذشته، حال و آیندۀ ما همگی به یکدیگر پیوسته هستند. کوچک‌ترین کارهایی که انجام می‌دهیم با بزرگ‌ترین کارهایمان پیوند دارند. همه‌چیز به یکدیگر مرتبط هستند بنابراین ما اگر چیز متفاوتی می‌خواهیم، باید تلاش کنیم که این پیوندها را تغییر دهیم. براساس قانون کارما هیچ مرحله‌ای در تکمیل یک وظیفه و در راستای رسیدن به یک خواسته و هدف از بقیه مهم‌تر نیست.

گذشته ، گام اول و گام میانی و گام آخر همگی مهم هستند و گذشته و حال و آینده با هم ارتباط دارند و پیوسته هستند.
7- قانون تمرکز و کارما : «شما نمی‌توانید در یک زمان به دو چیز مختلف فکر کنید»

هیچکس نمی‌تواند توجه خود را بر بیش از یک موضوع متمرکز نماید. اگر افکار شما بر ارزش های معنوی متمرکز است امکان ندارد افکار سطح پایینی همچون حسادت و خشم داشته باشید و برعکس اگر ما افکار و اعمال منفی داشته باشیم نمیتوانیم انتظار رشد معنوی را بکشیم. ما باید توجه خود را به طور کامل روی خواسته هایمان متمرکز کنیم تا به خواسته‌های مطلوب خویش برسیم. اما شاید بگوید من با این قانون کارما موافقم ولی ذهنی بسیار آشفته و پریشان دارم و قادر نیستم تمرکز کنم! در این صورت حتماً پکیج بسیار شگفت انگیز اثر زایگارنیک روانشناس روس را تهیه کنید و ذهنتان را به آرامش و تمرکز دعوت کنید. یادتان باشد قانون تمرکز کارما قدرت می آورد.

8- قانون بخشش و کارما : «نشان دادن از بخشش حاکی از نیات حقیقی است.»

به زبان ساده: آن‌چه که ما ادعا می کنیم و آن را باور داریم، باید در اعمالمان نیز تجلی یابد. بخشش یک فضیلت است، به شرطی که مشتاق کمک به سایرین باشیم. بدون ذات بخشنده، رشد معنوی تقریباً غیرممکن است. کمترین اثر بخشش تقویت قدرت روان و افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس است.

9- قانون تغییر و کارما : «تاریخ خود را تکرار خواهد کرد مگر اینکه تغییر کند.»

تعهد آگاهانه نسبت به تغییر، تنها راه برای تاثیرگذاری بر گذشته است. تاریخ در مسیر غیرسازنده‌ای ادامه خواهد یافت، مگر اینکه انرژی‌های مثبت، جهت آن را عوض نمایند.
10- قانون اینجا و اکنون و کارما: «زمان حال تنها چیزی است که ما داریم.»

نگاه نادمانه و همراه با پشیمانی به گذشته و نگاه ناامیدانه به آینده، فرصت سود بردن از زمان حال را از شخص می‌گیرد.

افکار و الگوهای رفتاری کهنه اجازه نمی‌دهند که نسخۀ جدیدی از آن‌ها داشته باشیم و باعث می‌شوند فرصت‌های حال و پیشرفت از دست برود. به پشت سر خود نگاه کنید تا ببینید چه چیزی مانع از حضور شما در اینجا و اکنون بوده است.

11- قانون صبر و پاداش و کارما : «هیچ چیز ارزشمندی بدون “ذهنیت صبور” ایجاد نمی‌گردد.»

صرفاً با فکرهای زیبا به خواسته‌های خود نمی‌رسیم. هرچیزی که ارزشمند است، به مقداری تلاش نیاز دارد.

پاداش اعمال ما فقط از طریق صبر و استقامت به دست می‌آید و نه چیز دیگری. پاداش‌ها نتایج پایانی نیستند.

حقیقت این است که لذت دائمی از طریق این دانش به دست می‌آید که بدانیم چکار کنیم و چگونه انتظار پاداش کاری که انجام داده‌ایم را بکشیم؛ یعنی آگاهانه صبور باشیم.

12- قانون اهمیت و الهام و کارما : «بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید.»

هرچقدر برای کاری انرژی بگذارید، همان قدر نتیجه می‌گیرید.

اگر نتیجه پایانی چیزی را از خود به جای نگذارد، از ارزش اندکی برخوردار خواهد بود. انرژی و نیات، مولفه‌های اساسی هستند که اهمیت نتایج پایانی را تعیین می‌کنند و بعبارت دیگر ارزش حقیقی هر چیزی را انرژی و نیتی که برای انجام آن صرف شده است تعیین می کنند. به طور ایده‌آل، میزان عشق و علاقه ای که شخص در خلق هر چیزی به کار می برد موجب الهام‌بخشی می‌گردد و دربردارندۀ انگیزه‌هایی هستند که شخص آن‌ها را اجرایی می‌کند تا یک اثر ماندگار از کل داشته باشد.

13- قانون کارما می گوید هرچه کنی به خود کنی.

وقتی می گوییم کارما قانون عمل و عکس العمل است، نکته جالب توجه آن است که بدانیم قانون کارما براساس نیت افراد عکس العمل نشان می دهد؛ فرض کنید دو شخص مختلف آمپولی را به شخص بیماری می زنند، یکی به قصد نجات بیمار و دیگری به قصد کشتن بیمار! نیت پزشک نیت خوب و نجات بیمارش است و نیت شخص دیگر، نیت پلیدی است و قانون کارما براساس نیت هریک از آنها اعمالشان را به خودشان برمیگرداند.
14- براساس قانون کارما انرژی شما چند برابر بازمی گردد.

هرگز تصور نکنید به همان اندازه ای که انرژی صرف می کنید ، به همان اندازه نیز دریافت خواهید کرد! از نظر قانون کارما وقتی شما آغازگر یک عمل خوب یا بد هستید، انرژی حاصل از عمل شما در یک چرخه نامتناهی قرار می گیرد و براساس قانون کارما چندین برابر همان انرژی به خودتون بازمیگردد.

بعنوان مثال وقتی شما از راننده تاکسی بخاطر رفتار خوبش تشکر می کنید ، راننده با دریافت انرژی خوب شما بقیه روز را با انرژی مثبت بیشتری کار می کند و حال خوب خودش را به سایر مسافرانش نیز منتقل می کند و افراد بیشتری انرژی خوب شما را دریافت می کنند و آنها نیز بقیه روز خود را با انرژی مثبت بیشتری سپری می کنند و این چرخه به همین شکل ادامه پیدا می کند و مطمئن باشید طبق قانون کارما انرژی مثبت بسیار بیشتری به خود شما که آغازگر چرخه بوده اید بازخواهد گشت و برعکس.

15- براساس قانون کارما بازگشت کامل اعمال در این دنیا امکان پذیر نیست.

اجازه دهید این سوال را از خودتان بپرسم؟!

آیا امکان مجازات صددرصدی قاتلی که مثلا 10 نفر را به قتل رسانده است یا کسی که در طول زندگیش دست به جنایت های بزرگی زده است در همین دنیا وجود دارد!!

یا برعکس، آیا امکان جبران صددرصدی کارهای خوبی که یک شخص در طول زندگیش انجام داده و به افراد بسیار زیادی کمک کرده است و آثار خوبی های او حتی بعداز مرگش نیز وجود دارد، در این دنیا وجود دارد!!!

برچسب ها:, , , , , , , , , ,