حالت شب
text hidden

مقایسه ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

مقایسه ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
721 بازدید
زمان مطالعه : 2 دقیقه

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

در این مقاله کوتاه قصد داریم یک مقایسه کوتاه به به شکل جدول برای دو ذهن خودآگاه و ناخودآگاه انجام دهیم :

 

مشخصاتضمیر خودآگاهضمیر ناخودآگاه
سنجدیدقدیم
اندازهکوچکبزرگ
بیناییبینانابینا
وسیله ارتباطیکلماتتصاویر، احساسات
فرآیند یادگیریمنطقی و مرحله به مرحلهغیرمنطقی و عجیب
امکان رشد و بهتر شدنندارددائماً دارد
زمانگذشته، حال، آیندهحال
دستور دهنده و دستور گیرنده در انجام کاردستور دهندهدستور گیرنده و اجرا کننده
کارکردارادیغیر ارادی
مقدار فعالیت در یک لحظهیکهزاران میلیارد
حافظهمحدودنا‌محدود
بدست داشتن کنترلذهن ناخودآگاه به شکل کلیبدن و رفتارها

ضمیر ناخودآگاه

همانطور که با هم دیدیم قدرت و توان ضمیر ناخودآگاه بسیار زیاد و اعجاب انگیز است.حالا تصور کنید که اگر بتوانید بروی ضمیر ناخودآگاه خود کار کنید و آن را برنامه ریزی کنید چه قدرت زیاد و عجیبی بدست خواهید آورد. ما در مقالات جنسیس به شما رازهای نهان برنامه ریزی این غول چراغ جادو را آموزش می دهیم.

تفاوت ها در یک نگاه

 1. قدمت : از نظرتاریخی ، ناخودآگاه قدمت زیادتری دارد و در گذشت تاریخ، ضمیر خودآگاه بعدا شکل گرفته است.
 2. اندازه : ۹۲ درصد از حجم مغز مربوط به ضمیر ناخودآگاه است و تنها ۸ درصد از آن متعلق به خودآگاه است.
 3. بینایی و دیدن : ضمیر ناخودآگاه از نظر بینایی ، کور است. آن چه که از آن با نام بینایی می دانیم ، مربوط به خودآگاه است. البته ناخودآگاه در دید کلی و گوشه نگاه، نقش دارد و حتی با تمریناتی ، میتشود این وضعیت را عوض کرد.
 4. نحوه ارتباط : خودآگاه با کلمات ارتباط برقرار میکند. ناخودآگاه از تصاویر، نمادها و احساسات برای ارتباط استفاده می کند.
 5. نحوه پردازش : خودآگاه از منطق استفاده می کند اما ناخودآگاه بی منطق است و در اصل منطق خاص خود را داراست.
 6. بلوغ : خودآگاه مانند یک پیر خردمند و بالغ است اما ناخودآگاه همانند یک کودک می باشد.
 7. درک از زمان : ناخودآگاه تنها زمان حال را درک می کند اما خودآگاه گذشته، حال، آینده را می فهمد.
 8. اراده : عملکرد های ناخودآگاه غیر ارادی است اما عملکرد خودآگاه به صورت ارادی می باشد.
 9. تعداد عملکردهای همزمان در هر لحظه : خودآگاه در هر لحظه تنها یک کار را میتواند انجام دهد. اما ناخودآگاه بی نهایت محاسبه و عملکرد را بصورت همزمان کنترل می کند.
 10. حافظه : حافظه خودآگاه محدود و کوتاه مدت است. اما ناخودآگاه هرچیزی را به ذهن میسپارد و ظرفیت آن کاملا بی نهایت است.
 11. کنترل : ناخودآگاه روی تمام بدن و رفتار تاثیر می گذارد اما خودآگاه مانند استاد و یا پدر خردمند ناخودآگاه می باشد.
برچسب ها:, , , , ,