حالت شب
text hidden

عشق بی قید و شرط آیا وجود دارد

عشق بی قید و شرط آیا وجود دارد
1419 بازدید
زمان مطالعه : 2 دقیقه

خیلی از مردم این روزها از وجود عشق بی قید و شرط میپرسند.

عشق بدون قید و شرط نوعی عشق است که در آن شما عاشق کسی هستید،تنها به دلیل اینکه او،اوست و نه به خاطر هر چیز دیگر . دارایی، اتومبیل، پول می تواند دلیل خسلی از مردم برای آغاز عشق باشد اما در این صورت شما هیچوقت نمی توانید آنرا عشق بدون قید و شرط نام گذاری کنید.ادامه مطلب را مطالعه کنید:

از نقطه نظر روانشناسی عشق بی قید و شرط واقعا نادر و یا تقریبا غیرقابل وجود است. در واقعیت از نقطه نظر روانشناسی،در عشق،مردم میکوشند که نیازهای برآورده نشده ناخودآگاه خود را برطرف کنند.

یک مرد دارای پوست تیره امکان دارد جذب یک زن پوست روشن شده و یک زن که فاقد اعتماد به نفس است ،میل دارد یک مرد با اعتماد به نفس بالا را به خود جذب کند. این موضوع ، توضیح آن است که چگونه مکمل بودن میتواندسبب عشق شرطی شود. به سوال اصلی خود باز گردیم، آیا عشق بدون قید و شرط وجوددارد؟

برای درک عشق بدون قید و شرط،باید عشق مشروط را درک کنید.

فرض کنید پسری، همیشه مشغول صحبت کردن با دختران دچارشکست شده است و در نتیجه فکر می کند که مطلوب نیست.

حال وقتیکه این پسر رشد می کند ، به احتمال زیاد او جذب اولین دختری میشود که به او حس با ارزش بودن را القا کند. این یک مثال کامل از عشق شرطی است که نشان می دهد چگونه نیازی برآورده نشده از دوران کودکی ،می تواند انتخاب شریک آینده شما را مورد تاثیر قرار است.

به این دلیل خیلیث از روانشناسان می گویند که عشق بی قید و شرط موجود نیست . درواقعیت اگر شما هیچگونه نیاز برآورده نشده نداشته باشید و یا اگر تمایلی به جبران چیزی را در زندگی خود نداشته باشید،ممکن است هیچوقت عاشق نشوید.

وجود عشق بی قید و شرط تردیدایجاد میکند

افرادی که می گویند که عشق بی قید و شرط موجود است نمونه هایی را عنوان میکنند مانند اینکه بعضی فرزندان مادر و پدر خود را دوست دارند یا والدین به فرزندان خود عشق میورزند، اما در موقع بررسی این ادعا،افراد خیلی را پیدا میکنید که از پدر و مادر خود متنفرند چون با آنهاخیلی بد برخورد کرده اند.

برای یک کودک که توسط پدر و مادر خود تحت آزار و اذیت شدید بوده،ممکن نیست که آنها را دوست داشته باشد یا اینکه حداقل خیلی نادر است. این به این معنی است که حتی در مواردی که به نظر می رسد عشقی بی قید و شرط وجود دارد،نوعی عشق مشروط حاکم است.مادر پسرش را دوست دارد چرا که تعلق به او دارد و پسرش است.

 

همچنین میتوانید با مطالعه این مقاله کمیاب ، راز های مخفی جذابیت را بدانید و هرکسی را شیفته و عاشق خود کنید: مشاهده مقاله …

برچسب ها:, , , , , , , , ,