ضمیر ناخودآگاه چیست ؟


ضمیر ناخودآگاه چیست ؟

ضمیر ناخودآگاه را در ادامه خواهید شناخت…

زمان مورد نیاز برای مطالعه : ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه

در تئوری روان‌کاوی شخصیت، ذهن ناخودآگاه منبع احساسات، افکار، خواسته‌ها و خاطراتی است که خارج از آگاهی خودآگاه ما است. اغلب محتویات ضمیر ناخودآگاه، غیرقابل‌قبول یا ناخوشایند هستند، مثل احساس درد، اضطراب، یا تعارض. طبق گفته فروید، ناخودآگاه به تاثیرگذاری بر رفتار و تجربه ما ادامه می‌دهد، اگرچه ما از این تاثیرات اساسی بی‌اطلاع هستیم.

 

ذهن ناخودآگاه: در زیر سطح آگاهی

وقتی به ضمیر ناخودآگاه فکر می‌کنید، بهتر است ذهن را با یک کوه یخی مقایسه کنید. هر چیزی بالاتر از آب آگاهی آگاهانه را نشان می‌دهد در حالی که همه چیز زیر آب نشان‌دهنده ناخودآگاه است.

ضمیر ناخودآگاه چیست ؟
ضمیر ناخودآگاه چیست ؟

 

در نظر بگیرید که یک کوه یخی چطور به نظر می‌رسد که شما بتوانید آن را در کل ببینید. تنها قسمت کوچکی از کوه یخی در واقع بالای آب قابل‌رویت است. چیزی که شما نمی‌توانید از سطح آن ببینید مقدار زیادی از یخ است که بخش عمده کوه یخی را که زیر آب فرورفته و زیر آب فرورفته است.

چیزهایی که آگاهی آگاه ما را نشان می‌دهند، تنها نوک کوه‌یخ هستند و بقیه اطلاعاتی که خارج از آگاهی آگاهانه وجود دارد، در زیر سطح قرار دارد. در حالی که این اطلاعات ممکن است آگاهانه در دسترس نباشد، هنوز بر رفتار فعلی تاثیر می‌گذارد.

قدرت و توان ضمیر ناخودآگاه بسیار بسیار اعجاب انگیز و ماورای تصورات ماست !

 

مفهوم‌ ضمیر ناخودآگاه از دیدگاه فروید

فروید باور داشت که بسیاری از احساسات، امیال، و عواطف ما سرکوب می‌شوند و یا از آگاهی خارج می‌شوند. چرا؟ او پیشنهاد کرد: چون آن‌ها خیلی تهدید کننده بودند. فروید معتقد بود که برخی اوقات این امیال و خواسته‌های پنهان، خود را از طریق رویاها و لغزش زبان (ملقب به می‌لغزد)می‌شناسند.

فروید معتقد بود که تمام غرایز و نیازهای اولیه ما در ذهن ناخودآگاه نیز گنجانده شده‌اند. برای مثال، غریزه زندگی و مرگ در ضمیر ناخودآگاه یافت شد. غرایز زندگی، که گاهی به عنوان غریزه جنسی شناخته می‌شوند، آن‌هایی هستند که به بقا مرتبط هستند. غریزه مرگ، چیزهایی مانند افکار پرخاشگری، ضربه روحی و خطر را در بر می‌گیرد.

[mks_dropcap style=”letter” size=”40″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#157f84″]ضمیر ناخوداگاه خالق معجزه هاست..[/mks_dropcap]

 

چنین امیالی از هوشیاری دور نگه‌داشته می‌شوند، زیرا ذهن خودآگاه ما اغلب آن‌ها را غیرقابل‌قبول یا غیر منطقی می‌بیند. فروید برای حفظ این نیازها، پیشنهاد داد که مردم اغلب از چند مکانیزم دفاعی مختلف برای جلوگیری از افزایش آگاهی خود استفاده می‌کنند.

 

اطلاعات ناخودآگاه چگونه به آگاهی تبدیل می‌شود؟

طبق گفته فروید، چند راه متفاوت وجود دارد که اطلاعات از ضمیر ناخودآگاه ممکن است به آگاهی آگاهانه منتقل شود.

انجمن آزاد: فروید همچنین معتقد بود که می‌تواند این احساسات ناخودآگاه را از طریق استفاده از تکنیک به نام ارتباط آزاد، به آگاهی بیاورد. او از بیماران خواست که آرام باشند و هر چیزی که به ذهن می‌رسد را بدون در نظر گرفتن این که چقدر بی‌اهمیت، بی‌ربط و یا خجالت‌آور هستند، نادیده بگیرند. فروید با دنبال کردن این جریانات فکری، معتقد بود که می‌تواند محتویات ذهن ناخودآگاه را که در آن خواسته‌های سرکوب‌شده و خاطرات دردناک دوران کودکی وجود دارد، کشف کند.

[mks_pullquote align=”right” width=”300″ size=”24″ bg_color=”#b7b7b7″ txt_color=”#2d2d2d”]تفسیر رویا: فروید همچنین پیشنهاد داد که خواب‌ها راه دیگری برای ناخودآگاه بودند ،،،[/mks_pullquote]

در حالی که اطلاعات مربوط به ذهن ناخودآگاه ممکن است گاهی در رویا ظاهر شود، او معتقد بود که اغلب به شکل لباس مبدل است. تفسیر رویا اغلب شامل بررسی محتوای دقیق یک خواب (شناخته‌شده به عنوان محتوای آشکار)برای تلاش برای کشف معنای ناخودآگاه و ناخودآگاه خواب (محتوای پنهان)است. فروید همچنین معتقد بود که خواب‌ها نوعی آرزوی موفقیت هستند. از آنجا که این خواستار ناخودآگاه نمی‌توانستند در زندگی بیدار شوند، او باور داشت که آن‌ها در رویا تجلی پیدا می‌کنند.

 

انتقادات و مخالفت ها

ایده وجود ضمیر ناخودآگاه بدون جنجال نبوده است. تعدادی از محققان این نظریه را مورد انتقاد قرار داده‌اند و بحث می‌کنند که در واقع یک ذهن ناخودآگاه وجود دارد.به تازگی در زمینه روانشناسی شناختی، محققان بر روی عملکردهای خودکار و ضمنی تمرکز کرده‌اند تا چیزهایی را که قبلا به ضمیر ناخودآگاه نسبت داده شده‌بود، توصیف کنند.

 

با توجه به این رویکرد، کارکرده‌ای شناختی زیادی وجود دارند که در خارج از آگاهی آگاهانه ما رخ می‌دهند. این تحقیق ممکن است مفهوم‌سازی Freud’s از ذهن ناخودآگاه را پشتیبانی نکند، با این حال شواهدی ارائه می‌دهد که چیزهایی که ما از آگاهانه آگاهی نداریم ممکن است هنوز تاثیری بر رفتارهای ما داشته باشد.

اگر بتوانید کنترل ضمیر ناخودآگاه خود را بدست آورید ، قدرتی خارق العاده خواهید داشت!

برخلاف رویکردهای اولیه روان‌کاوی به ضمیر ناخودآگاه، تحقیقات در زمینه روان‌شناسی شناختی با تحقیقات علمی و داده‌های تجربی که وجود این فرآیندهای ادراکی خودکار را تایید می‌کنند، هدایت می‌شود.

در حالی که زیگموند فروید مفهوم ذهن ناخودآگاه را اختراع نکرد، او آن را به این نکته مشهور کرد که این موضوع تا حد زیادی با تئوری‌های روان‌کاوی در ارتباط است. عقید ناخودآگاه به ایفای نقش در روان‌شناسی مدرن ادامه می‌دهد چون پژوهشگران تلاش می‌کنند تا درک کنند که ذهن چگونه خارج از آگاهی آگاهانه عمل می‌کند.

4.9