حالت شب
text hidden

شما تحت کنترل کدام نیمکره مغز خود قرار دارید

شما تحت کنترل کدام نیمکره مغز خود قرار دارید
904 بازدید
زمان مطالعه : 2 دقیقه

مغز انسان

دانشمندان مغز را به دو قسمت نیمه چپ و نیمه راست تقسیم کرده‌اند. سال‌ها پیش تفکر بر این اساس بود که نیمکره سمت چپ سرنوشت ساز است. نیمکره سمت راست را فرعی می‌دانستند و فکر می‌کردند انسان زیاد به این نیمکره نیاز ندارد. معتقد بودند که با توجه به اینکه نیمکره چپ توانایی تکلم را کنترل می‌کند بنابراین تفاوت ما از سایر موجودات منوط به این نیمکره است. تصور بر این بود که نیمکره سمت چپ، ما را انسان می‌کند.

عملکرد نیمکره‌های مغز

دو نیمکره مغز ما مثل کلید خاموش و روشن کار نمی‌کنند. با فعال شدن یک نیمکره، نیمکره دیگر هم می‌تواند فعال باشد. اما مناطق خاصی از مغز در مورد کارکردهای خاص، نقش بیشتری از بقیه دارند. تحقیقات در مورد کارکرد نیمکره‌های مغز نشان می‌دهد:

نیمکره‌های مغز دگرسو هستند، یعنی هر نیمه مغز، نیمه مخالف بدن را کنترل می‌کند. بنابراین سکته نیمکره چپ، باعث اختلال در سمت راست بدن می‌شود.
نیمکره چپ ترتیبی و راست همزمان کار می‌کند. نیمکره چپ، نمادها و اصوات را بطور متوالی پردازش کرده و در تشخیص رویدادهای زنجیره‌ای، یعنی رویدادهایی که عناصرش پی‌درپی رخ می‌دهد مشارکت دارد. مانند فعالیت‌هایی چون حرف زدن.
نیمکره راست به شکل گام به گام فعالیت نمی‌کند بلکه توانایی آن در تفسیر چیزها بصورت همزمان است. نیمکره راست در دیدن یکباره بسیاری از چیزها متخصص است. مثل تفسیر حالات چهره.
نیمکره چپ در متن تخصص دارد و نیمکره راست در زمینه. یعنی نیمکره چپ به آن چه گفته شده (متن) می‌پردازد. اما نیمکره راست به چگونگی چیزی که گفته شده (زمینه) دقت می‌کند. مثلا اگر بگوییم فلانی قلبی چون دریا دارد. نیمکره چپ در مقابل این جمله، درک می‌کند که قلب چیست و آن را با دریا مقایسه می‌کند. اما نیمکره راست درمی‌یابد که مقصود مهربانی و بلند نظری آن شخص است.
با وجود آسیب‌دیدگی نیمکره راست قدرت تکلم افراد با مشکلی مواجه نمی‌شود. اما در این حالت زبان فاقد کیفیت موسیقایی و شاعرانگی است. یعنی بالا و پایین لحن صدا و شتاب واژه‌ها از بین می‌رود و احساسات از طریق کلام منتقل نمی‌شود. همچنین پژوهش‌ها نشان داده‌اند که نیمکره راست عامل توانایی درک استعاره است.

هر دو نیمکره برای اندیشیدن انسان اساسی هستند. این دو را در کنار هم بگذارید تا ماشین متفکر قدرتمندی به دست بیاید. زندگی سالم، شاد و موفق وابسته به هر دو نیمکر ی مغز شماست.

 

برچسب ها:, ,