حالت شب
text hidden

جایگاه های ادراکی در علم NLP چه هستند ؟

جایگاه های ادراکی در علم NLP چه هستند ؟
476 بازدید
زمان مطالعه : 2 دقیقه

به دلیل اینکه درک افراد مختلف، از اتفاق های  یکسان فرق دارد، خیلی مفید است که در اتفاق های مختلف زندگی خود، همه چیز را از زوایای دیگر هم نگاه کنید. NLP این زوایا و پرسپکتیو های متنوع را به عنوان جایگاه های ادراکی تعریف کرده و آنها را به ۴ دسته تقسیم میکند.

 

۴ جایگاه ادراکی در NLP

  1. جایگاه ادراکی شماره یک :  جایگاه رایج شده ای است که معمولا  آن را به کار میبرید. دیدن اتفاق ها و تجربه زندگی از دید خودتان(بر اساس ساختار ذهنی، باورها و نیازهای خودتان)، در این جایگاه اتفاق می افتد .
  2. جایگاه ادراکی شماره دو :  این جایگاه، پرسپکتیو فرد دیگری که باشماهمراه است را در نظربگیرید. برای اینکه از این جایگاه همه چیز را ببینید، باید تمام نیازهای خود را ازیاد برده واتفاق ها را از دیدگاه فرد مقابل  مورد بررسی قرار دهید.
  3. جایگاه ادراکی شماره سه : برای اینکه از جایگاه شماره سه همه چیز را ببینید، باید وقایع و اتفاق ها را از چشم یک فرد سوم، که بیرون از شما و فرد مقابل شماست نگاه کنید. مثلا اگر درحال بحث کردن  با کسی هستید، جایگاه شماره سه میتواند جایگاه فردی باشد که از بیرون درحال نگاه کردن به بحث شما دو نفر است.
  4. جایگاه ادراکی شماره چهار : درنظر گرفتن تمام پرسپکتیو ها و اتفاق ها به طورهمزمان، در این جایگاه اتفاق می افتد.

 جایگاه های ادراکی در NLP چه کاربردی دارد؟

اما  این جایگاه های ادراکی چه کاربردی دارد؟ هر شخص بر اساس نیازها و احساسات خود کارمیکند و اگر همه چیز را فقط از زاویه نگاه خود نگاه کنید،خیلی از حقیقت های دیگررا نمیبینید .

انسانها کاملایکسان نیستند. اگر شما  به پول علاقه ای ندارید، فردی دیگر امکان دارد عاشق آن باشد. اگر شما اعتماد به نفس دارید و فرد فوق العاده ای هستید، امکان دارد شخص دیگری خیلی خجالتی باشد.

خشم و جایگاه های ادراکی در NLP

یکی از کاربردهای خیلی مهم در کنترل احساسات(خشم، افسردگی و…) استفاده از جایگاه  ادراکی شماره ۳ است. چه در وقتیکه خاطره های آزار دهنده را بررسی میکنید و چه وقتیکه عصبانی هستید، کافیست وارد جایگاه شماره ۳ یا ۴ شوید. شما آزاد هستید که عصبانی شوید اما کافی است برای چندبار، هنگام عصبانی شدن از جایگاه شماره ۳ یا ۴ به همه چیز بنگرید. به این ترتیب از احساسات خود جدا شده و کنترل خود را دوباره به دست میگیرید.

کسانی که مکرر توسط یک خاطره در گذشته زجر میکشند، در ذهن خود خاطرات را از جایگاه ادراکی شماره ۱ مرور و تجربه میکنند(یعنی تصاویر را با چشمهای خود نگاه میکنند، گویی خود در آن لحظه در حال تجربه آن رویداد تلخ هستند). به همین علت است که به شدت ناراحت میشوند.
کافیست همه خاطرات خود را از جایگاه ادراکی شماره ۳ ببینید. بدین ترتیب تعلق احساسی شما به آن خاطرات از بین خواهد رفت.

ادراک، از فردی به فرد دیگر فرق میکند

افراد مختلف، رویدادهای یکسان را به شکلهای مختلفی تجربه میکنند. از آنجایی که ساختار ذهن، باورها و نوع نگرش افراد مختلف،فرق دارد، بنابر این تفسیر آنها از یک اتفاقیا یک واقعه یکسان، کاملا مختلف است. شخصی که میتواند همه پرسپکتیو ها را مد نظر قرار دبگیرد، کسی است که قادر است با دیگران بهتر رابطه ایجاد کند و آنها را بهتر بشناسد.

طی سالهای عمر خود تابه حال، احتمالا عادت کرده باشید که همه چیز را ازنمای خاصی نگاه کنید، شاید بد نباشد که از این به بعد، از جایگاه شماره یک در آمده و همه چیز را از چند زاویه گوناگون بررسی کنید.

 

برچسب ها:,