حالت شب
text hidden

اصول هرمتیک قوانین اسرار آمیز تاریخ بشر

اصول هرمتیک قوانین اسرار آمیز تاریخ بشر
2855 بازدید
زمان مطالعه : 2 دقیقه

اصول هرمتیک

اصول هرمتیک قوانین بسیار کهن و باستانی هستند و افراد انگشت شماری در دنیا از این اصول آگاهی دارند. امروزه ادعا می شود اصول هرمتیک پایه تمام دانش های بشری است که عبارتند از :

این اصول غیر قابل تغییر هستند و قوانینی جهانی می باشند از کوچکترین ذرات جهان تا خود جهان بر این پایه است .

  1. اصل ذهن گرایی : ( mentalism) بر این اساس جهان جلوه ای از وجود ذهنی خداوند است همان طور که شخصیت داستانی یک داستان نویس جلوه ای از شخصیت خود اوست ما و هر آنچه در جهان وجود دارد جلوه ای از خالقمان هستیم در واقع هرچه که ما می بینیم از جایگاه ذهنمان نشئت گرفته است .
  2. اصل تطابق : (correspondence) بیانگر اینکه « هرچه در بالاست پس در پایین هم هست ، و آنچه در پایین است در بالا نیز وجود دارد » .هرچه در عالم مادی هست در عالم ذهنی هم هست پس در عالم روحانی نیز هست .
  3. اصل ارتعاش : (vibration) براساس این قانون همه چیز در حال یک حرکت دائمی و بی پایان است و هرتغییری در ارتعاش عناصر باعث ایجاد تغییراتی در شکل بروز آن می گردد .مثلا سلامتی دارای ارتعاش خود است موفقیت اعتماد به نفس و هر چیز دیگری .
  4. اصل تضاد : (polarity) در این رابطه همه چیز دوگانه است یعنی هر چیزی در جهان دارای ضد خودش می باشد و این دو چیز از نظر درجه و کمیت متفاوتند اما تفاوت ماهوی ندارند مثلا ترس و شجاعت ماهیت یکسان اما با درجه متفاوت می باشند .
  5. اصل ریتم : (rhythm) یعنی هر چیزی دارای جریان و دوری است دوری صعودی و دوری نزولی .مثلا دور تولد ، رشد ، پیری و مرگ .
  6. اصل علت و معلول : ( cause and effect) بر اساس این اصل تمام رویدادهای زندگی بر اساس قوانینی شکل می گیرند و حتی حوادث و تصادفات دارای قوانینی هستند که از نظر ما ناشناخته اند .
  7. اصل جنس : ( gender) هر چیزی دارای نیروهای مذکر و مونث است نیروی مذکر برون گرا مثبت وفعال و نیروی مونث درون گرا منفی و منفعل است و این نیروها در هر دو جنس زن و مرد وجود دارد مثلا من درحال نوشتن این متن در حالت مذکر وشما در حال خواندن این متن در حالت مونث قرار دارید یا یک سخنران در زمان سخنرانی در حالت مذکر و حضار در حالت مونث قرار دارند .

این اصول به ما نشان میدهند که ما در زندگی خود، یک قربانی نیستیم و از قبل سرنوشت ما تعریف نشده است.. ما یک خالق تمام عیار هستیم که با دانستن قوانین جهان و استفاده درست از آن ها ، می توانیم قدرت اثرگذاری در زندگی خود و رویدادهای آن را افزایش دهیم.

برچسب ها:,